Om oss

Lapplands Lärcentra - en organisation för vuxnas lärande

Lapplands Lärcentra arbetar med efterfrågestyrd utbildning för vuxna, våra utbildningarna är efterfrågade av enskilda eller arbetslivet i våra kommuner.

Lapplands Lärcentra har en tät dialog med arbetslivet i regionen och vi samverkan med företag och organisationer i såväl planering som genomförande av utbildningar.

Lapplands Lärcentra anordnar utbildningar för vuxna på grund- och särvux, SFI, gymnasial- och yrkeshögskolenivå. Vi samverkar också med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och andra utbildningsanordnare för att kunna erbjuda utbildningar av hög kvalite och på olika nivåer. 

Vår vision

"Vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner, genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande."