Vård- och omsorgsutbildning

 

Utbildning inom vård och omsorg

Utbildningen inom vård och omsorg kan läsas på heltid eller deltid och är studiemedelsberättigad.  I utbildningen ingår 3 praktikperioder om sammanlagt 12 veckor.

För dig som inte har svenska som modersmål kan det ingå extra kurser inom "Yrkessvenska".

Utbildningen genomförs med egna lärare på Lärcentrum Kiruna med kontinuerlig antagning en gång i månaden under läsåret 2017.

För mer information och ansökan kontakta Sini Nyström på tel. 0980-70281 eller sini.nystrom@skola.kiruna.se

 

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen.>>>