YrkesVux

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux kallas den satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som regeringen första gången aviserade i budgetpropositionen för 2009. Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vem får delta i yrkesvux?

Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.

       Bergarbetarutbildning

 

Yrkesutbildningar för vuxna som vill utbilda sig till ett yrke

Vi erbjuder utbildningar inom vård och omsorg, barnomsorg och grundskola samt administration.

Observera att de kan komma fler utbildningar/kursstarter och sista ansökningsdag till utbildningar inom yrkesvux kommer att visas på denna sida. Utbildningarna inom barnomsorg och grundskola, administration samt inom vård och omsorg har kontinuerlig antagning under läsåret 2017/2018.

För mer information och ansökan kontakta Carola Stålnacke på tfn: 708 06 eller via e-post: carola.stalnacke@skola.kiruna.se