Utbildningskontrakt och Traineejobb

Regeringen presenterade under 2015 två nya reformer, utbildningskontrakt och traineejobb, för att minska ungdomsarbetslösheten.

Utbildningskontrakt är för dig som inte har en fullständig gymnasieexamen men vill skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskola och samtidigt kombinera dina studier med jobb eller praktik.

Är du ung och saknar utbildning inom ett yrke där efterfrågan är stor? Då kan du prova på att jobba inom yrket samtidigt som du går en yrkesinriktad gymnasieutbildning, s.k. traineejobb.

Utbildningskontrakt

Traineejobb

Är du intresserad och vill veta mer ta kontakt med Arbetsförmedlingen.