Lärvux

Lärvux

2017-09-12


Lärvux erbjuder utbildning för personer som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Utbildningen är kursinriktad och intaget av elever är fortlöpande. På Lärvux kan man läsa kurser på olika nivåer.

Grundläggande nivå

Grundläggande nivån omfattar även träningsskolan. Läs mer om kurserna här: Kurser på grundläggande nivå

Gymnasial nivå

Läs mer om kurserna på gimnasial nivå här: Kurser på gymnasial nivå

Man kan ansöka om studier på Lärvux genom att fylla i en ansökan och lämna in den på vår expedition.

Asökningsblankett hittar du nedan:

Lärvux ansökan

 

 

 

 

 

 

Nyheter