Sfi - distanskurs

Svenska för invandrare på distans

Vi erbjuder svenska för invandrare (SFI) på distans. Det är kurser för dig som vill studera på studieväg 2 och 3 på sfi  och har tidigare lång erfarenhet av studier i ditt hemland samt datorvana. Du har kanske svårt att komma till skolan varje dag eller vecka och vill kombinera studier i svenska med arbete, praktik eller föräldraledighet.

Kontakt

Iris Svonni 070-342 10 69
iris.svonni@skola.kiruna.se
 

Du studerar på egen hand med hjälp av och din dator via Internet och vår lärplattform Fronter där du får uppgifter av din distanslärare. Du träffar din lärare ibland när du behöver hjälp och stöd. Det är några obligatoriska träffar då du måste komma in till skolan och visa vad du har gjort och för vissa tester. Vi har kontinuerligt intag, vilket gör att du kan söka när som helst under året.

För att kunna delta i kursen måste du:

- Ha tillgång till egen dator med internet
- Ha datorvana
- Ha tidigare studievana, minst 12 år
- Vara motiverad att studera
- Kunna arbeta självständigt

Ansök genom att hämta ansökningsblanketten på vår hemsida eller besök vår expedition, Bergmästaregatan 8. Här är en länk till hemsidan där ansökningsblanketten finns.  (http://www.lapplands.se/sv/Lapplands-lararcentra/Kiruna-larcentra/)
Fyll i den och  komplettera med ditt personbevis och lämna på expeditionen.
När du ansökt till SFI på distans kommer du bli kallad till ett möte med din distanslärare. På mötet går läraren igenom hur kursen är upplagd. Ni bestämmer tillsammans hur mycket tid du har att lägga på studierna, hur ofta ni ska ses samt hur din studieplan ska se ut. SFI-distans är en flexibel utbildning som anpassas efter dig som individ.

Efter avslutad kurs kan du få betyg eller intyg.
Kurs 3 C omfattar 8 obligatoriska träffar.
Kurs 3 D omfattar 8 obligatoriska träffar.
Varje kurs avslutas med ett nationellt prov.