Studievägar på SFI

Du som är invandrare eller flykting, är bosatt i Kiruna kommun och är äldre än 16 år har rätt till undervisning i svenska språket och om det svenska samhället. Inom sfi finns tre olika inriktningar:

 Studieväg 1 Sfi 1 som består av kurs A och B, är till för dig som inte har studerat så många år i ditt hemland. Du får lära dig att tala och lyssna på svenska och sedan även läsa och skriva enkla texter. Efter avslutad kurs B har du möjlighet att fortsätta med kurs C och därefter kurs D.

Kurs A – Kursbok Mål 1.
Eget prov efter kurs A.
Kurs B – Kursbok Mål 1.
Nationellt prov B efter avslutad kurs.

 Studieväg 2  Sfi 2 består av kurs B och C och är till för dig som har studerat flera år i ditt hemland. Kurs B är nybörjarkurs. Studietakten inom sfi 2 är snabbare än inom sfi 1. Efter avslutad C-kurs kan du fortsätta med kurs D.
 

Kurs B – Kursbok Språkvägen B
Nationellt prov B efter avslutad kurs
Kurs C – Kursbok Språkvägen C
Nationellt prov C

 Studieväg 3
Sfi 3 som består av kurs C och D är till för dig som har studerat många år i ditt hemland och vill fortsätta med studierna efter sfi inom vuxenutbildningen eller universitetet. Kurs C är nybörjarkurs. Studietakten är snabb.

Kurs C – Kursbok är Rivstart A1 – A2.
Nationellt prov C efter avslutad kurs.
Kurs D – Kursbok är Nya Språknyckeln D
Nationellt prov D efter avslutad kurs

Man studerar varje dag på förmiddag kl 8.30-12 eller på eftermiddag kl 13-16.

Vi har också en distanskurs på sfi för de som går på studieväg 2 och 3 och arbetar eller har praktik och inte kan komma till skolan så ofta.
Anmälan till den ska också göras på expeditionen.

 

Efter avslutad kurs får du betyg. Normaltiden för studier på SFI är ett år. Utbildningen är kostnadsfri, även kurslitteraturen (ej lexikon). Praktik kan ingå under sfi-tiden.
För anmälan kontakta expeditionen eller studievägledare på Lärcentrat i Kiruna.