Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan.

Examination sker både muntligt och skriftligt.

Du kan göra prövning som vuxen om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan eller från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Avgift för prövning

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare på lärcentrat för mer information, tel 0980-708 32.