Matematik 4

100 p

Ort: Kiruna
Kurskod: MATMAT04
Upplägg: Flexibelt; lektioner och handledning
Antagning: Kontinuerligt
Kurslitteratur:

ISBN 978-91-27-42632-0

.

Orienteringskurs: 

Orienteringskurserna är till för dig som har läst matematik före vårterminen 2012,d.v.s. då kurserna hette Matematik A, B, C, D eller E.  

Om man t.ex. har läst Matematik A och ska börja på Matematik 2b, kommer vissa moment att saknas som behövs för att man ska hänga med.

Det finns orienteringskurser att söka inför varje mattesteg på gymnasienivå. Orienteringskurserna är 50 gymnasiepoäng.

   
Lärplattform: Fronter
Examination: Uppgifter/delprov via Fronter och slutprov på lärcentrat.
Kontaktuppgifter:

anne-li.ohrn@skola.kiruna.se
Tel. 070-639 10 69