Matematik 1a

100 p

Ort: Kiruna
Kurskod: MATMAT01a
Upplägg: Flexibelt; lektioner och handledning
Antagning: Kontinuerligt

Kurslitteratur:

Matematik 5000, kurs 1a, gul lärobok, ISBN 9789127421585

 

   
Orienteringskurs: 

Orienteringskurserna är till för dig som har läst matematik före vårterminen 2012,d.v.s. då kurserna hette Matematik A, B, C, D eller E.  

Om man t.ex. har läst Matematik A och ska börja på Matematik 2b, kommer vissa moment att saknas som behövs för att man ska hänga med.

Det finns orienteringskurser att söka inför varje mattesteg på gymnasienivå. Orienteringskurserna är 50 gymnasiepoäng.

 

 

 

Lärplattform:

Fronter
Examination: Uppgifter/delprov via Fronter och slutprov på lärcentrat.
Kontaktuppgifter:

elin.astrom@skola.kiruna.se
Tel. 070-319 44 58