Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Har du funderingar på att omskola dig till ett nytt yrke? Har du rätt behörighet för högre studier eller arbetsmarknaden?

Kom och prata med oss studie-och yrkesvägledare på Lärcentrat i Kiruna. Vi kan vara ett stöd för dig om du har tankar och funderingar kring ditt framtida yrkesval eller studier.

Innan du börjar studera på vuxenutbildningen ska du prata med en studie-och yrkesvägledare och upprätta en studieplan.

Vi hjälper dig om du har frågor kring hur du ska finansiera dina studier, vi kan berätta mer om studiemedel från CSN.

Vi finns på Torget (B-ingången på Kunskapsparken).

Ring gärna och boka in en tid för samtal hos Irene Grannäs, 0980-708 32 eller Sini Nyström, 0980-702 81.

Välkommen!

VUX 2012
Fr o m höstterminen 2012 kommer nya kurser och ny betygsskala att gälla inom vuxenutbildningen. Läs mer här.

Tillfällig satsning på unga arbetslösa. Läs mer här.

 

csn.se

studera.nu

arbetsformedlingen.se

yhmyndigheten.se

utbildningsinfo.se