Kontakter

Postadress: Lapplands lärcentra, 981 85 Kiruna
Besöksadress: Bergmästaregatan 8
larcentra@skola.kiruna.se


PERSONAL VUXENUTBILDNINGEN

 

Administration

 

 

Mari Carlsten
Lärcentrachef/Rektor
tfn: 0980-708 30
mari.carlsten@skola.kiruna.se

 

Mari_liten
Maria-Délice Fredriksson
Utbildningsledare
tfn: 0980-707 08
mafn@skola.kiruna.se
M-D Fredriksson

Carola Stålnacke
Utbildningsledare yrkesvux
tfn: 0980-708 06
carola.stalnacke@skola.kiruna.se

Carola_liten

Åsa Niia
Utbildningsadministratör
tfn: 0980-708 31
asa.niia@skola.kiruna.se

Åsa
Irene Grannäs
Studie- och yrkesvägledare
tfn: 0980-708 32
irene.grannas@skola.kiruna.se
Irene Grannäs

Sini Nyström
Studie- och yrkesvägledare
tfn: 0980-702 81
sini.nystrom@skola.kiruna.se

 

 
Kristina Niemi
Utbildningsadministratör och tentamensanvarig
tfn: 0980-707 52
kristina.niemi@kommun.kiruna.se
KristinaN_liten
   

Lärare

 

 
Ann-Mari Tuoremaa
Svenska som andraspråk- 
grund, 1, 2 och 3 
tfn: 070-224 27 84
ann-mari.tuoremaa@skola.kiruna.se
Ammi_liten
Jenny Mäki
Svenska- grund, 1, 2 och 3 
Företagsekonomi 1 och 2
tfn: 070-224 49 94
jenny.maki@skola.kiruna.se
Jenny_liten

Cecilia Holmgren
Engelska- grund, 5, 6 och 7
tfn: 073-072 87 10
cecilia.holmgren@skola.kiruna.se

Cecilia_liten

Elin Åström
Matematik- grund och 1a-c
tfn: 070-319 44 58
elin.astrom@skola.kiruna.se

 Elin_liten
Anne-Li Öhrn
Matematik 2,3,4 och fysik
tfn: 070-639 10 69
aloh@skola.kiruna.se
 AnneLi_liten
Mona Poikola
Historia, religion, samhällskunskap
tfn: 072-520 02 56
mona.poikola@skola.kiruna.se
Mona_liten
Elaine Lindmark
Kurser inom omvårdnadsprogrammet
076-130 78 96
elaine.lindmark@skola.kiruna.se

Elaine_liten

Kristina Rova
Kurser inom omvårdnadsprogrammet
tfn: 076-130 78 95
kristina.rova@skola.kiruna.se
KristinaR_liten
Maria Lycksell Bjurén
Studiecoach
tfn: 070-262 28 26
maria.lycksell-bjuren@skola.kiruna.se

 

Maria_liten

Margaretha Labba
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 070-200 79 16
margaretha.labba@skola.kiruna.se

Margareta_liten

Siv-Britt Nygård
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 070-393 71 45
siv-britt.nygard@skola.kiruna.se

 

Sivbritt_liten
Lars Jonsson
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 076-130 78 91
lars.jonsson@skola.kiruna.se
Lars
Hans Salomonsson
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 076-147 20 52
hans.salomonsson@skola.kiruna.se
HansS_liten

Iris Svonni
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 070-342 10 69
iris.svonni@skola.kiruna.se


Natalia Zhoksionova
Svenska för invandrare (SFI), Lärvux
tfn: 070-3471069
natalia.zhoksionova@skola.kiruna.se

Åsa Höglund
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 070-244 22 96
asa.hoglund@skola.kiruna.se

 

 

Jaana Veijonen Sunna
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 070-393 71 45
jaana.veijonen@skola.kiruna.se

 


Linda Stambro
Svenska för invandrare (SFI)
tfn: 0980-756 68
linda.stambro@skola.kiruna.se

 

 

 

 

 

Sjukanmälan SFI elever
tfn: 070-256 19 96