SLUSK

Studentföreningen i Kiruna

Studentföreningens lokaler finns på Lapplands Lärcentra , Parkskolan

Studentföreningen anordnar aktiviteter för studenter vid högskola, universitet och yrkeshögskola.

https://www.facebook.com/sluskikiruna