Läs mer

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Grundläggande nivå motsvarar grundsärskola eller träningsskola och gymnasial nivå motsvarar utbildning på gymnasiesärskola.

Särskild utbildning för vuxna ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja personlig utveckling. Utbildningen ska stödja och stimulera individens lärande och den enskildes behov, förutsättningar och tidigare utbildning och erfarenhet ligger till grund för planeringen av studierna.

Vem kan delta?

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. Behörig till utbildning på gymnasial nivå är även den som är yngre, om utbildning i gymnasiesärskolan är slutförd. Eleven ska också sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

Kurser

Inom särskild utbildning för vuxna finns nationella kurser och orienteringskurser, de nationella kurserna kan även delas upp i delkurser.

På grundläggande nivå motsvarande grundsärskola förutom träningsskola finns kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap samt teknik.

Undervisning på grundläggande nivå motsvarande träningsskola inom grundsärkolan bedrivs genom kurser i språk och kommunikation, natur och miljö samt individ och samhälle.

På gymnasial nivå erbjuds kurser inom ämnen som finns i gymnasiesärskolan med undantag av Idrott och hälsa.

Särskild utbildning för vuxna på Lapplands Lärcentra Jokkmokk -Kunskapens Hus

Kunskapens Hus finns till för alla vuxna som vill vidareutvecklas och höja sin kompetens. Här möts och studerar människor med olika bakgrund, och inom olika studieformer. Särskild utbildning för vuxna är en av dessa verksamheter.

Vi arbetar aktivt för att stärka de studerandes lust, nyfikenhet och intresse för lärandet genom att skapa goda förutsättningar som gynnar lärprocessen. De studerande har stor möjlighet att själva påverka sina studier och studietakt. Kunskapens Hus har ett nära samarbete med handikappomsorgen och övriga lärcentrum inom Lapplands lärcentra för en kvalitativ utveckling av utbildningen.

Kontakta oss vid frågor/anmälan: 0971-173 77, 173 70