Lärvux

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ges på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola eller träningsskola, och gymnasial nivå motsvarande utbildning på gymnasiesärskola. 
 
Utbildningen ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja personlig utveckling.

 

 
Ansökan till Särskild utbldning för vuxna  Särvux ansökan 2012