Grundläggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ska ge vuxna kunskaper som behövs för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar även till att göra det möjligt med fortsatta studier.

Du kan komplettera och repetera tidigare studier i ett eller flera ämnen. Kursinnehåll och arbetssätt är anpassade för vuxna. Utbildningen är kostnadsfri och studerande får låna läromedel. Utbildningen kan kombineras med arbete/praktik eller studier inom andra skolformer, den studerande kan själv bestämma studietakt

Läs mer här

För mer information och anmälan kontakta studie- och yrkesvägledaren: