Kursutbud

Kursutbud gymnasial nivå

Samhälls-/naturvetenskap, språk

   
Kurs Kurskod Poäng
Biologi 1 BIOBIO01 100
Biologi 2 BIOBIO02 100
Engelska 5 ENGENG05 100
Engelska 6 ENGENG06 100
Engelska 7 ENGENG07 100
Filosofi 1 FIOFIO01  50
Fysik 1a FYSFYS01a 150
Fysik 2 FYSFYS02 100
Geografi 1 GEOGEO01 100
Geografi 2 GEOGEO02 100
Historia 1a1 HISHIS01a1   50
Historia 1a2 HISHIS01a2   50
Historia 1b HISHIS01b 100
Historia 2a HISHIS02a 100
Kemi 1 KEMKEM01 100
Kemi 2 KEMKEM02 100
Matematik 1a MATMAT01a 100
Matematik 1b MATMAT01b 100
Matematik 1c MATMAT01c 100
Matematik 2a MATMAT02a 100
Matematik 2b MATMAT02b 100
Matematik 2c MATMAT02c 100
Matematik 3b MATMAT03b 100
Matematik 3c MATMAT03c 100
Matematik 4 MATMAT04 100
Matematik 5 MATMAT05 100
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1  50
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2  50
Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100
Psykologi 1    50
Psykologi 2a    50
Religionskunskap 1 RELREL01  50
Religionskunskap 2 RELREL02  50
Religionskunskap specialisering RELREL0 100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1  50
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2  50
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100
Svenska 1 SVESVE01 100
Svenska 2 SVESVE02 100
Svenska 3 SVESVE03 100
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100
     

Exempel på övriga kurser

   
Kurs Kurskod Poäng
Administration 1 ADMADM01 100
Digitalt skapande 1 DIGDIG01 100
Företagsekonomi 1  FÖRFÖR01 100 
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Webbutveckling 1 WEBWEU01 100
IT i vård och omsorg ITIITI0 100
Psykologi 1 PSKPSY01  50
Psykologi 2a PSKPSY02s  50 
Kommunikation PEDKOU0 100
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Medicin 1 MEDMED01 150
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100
Socialpedagogik  PEASOC0 100
     

Har du önskemål om någon kurs/utbildning som inte finns med i vårt utbud? Kontakta då studie- och yrkesvägledaren. Vårt mål är att i så hög grad som möjligt kunna erbjuda de kurser som efterfrågas.