Gymnasial nivå

Vuxenutbildning  på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolans kurser. Genom samverkan inom Lapplands lärcentra eftersträvar vi att kunna erbjuda ett så brett kursutbud som möjligt. 
Upplägget för kurserna kan variera, vissa läses med lärare på plats på lärcentra medan andra ges på distans i samverkan med annan utbildningsanordnare. Samtliga kurser som vi kan erbjuda är dock möjliga att läsa på distans.
Behörig till utbildningen är vuxna från och med andra halvåret det år han eller hon fyller 20 år, eller har en slutförd gymnasieutbildning.