Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning, Komvux, är utbildning för vuxna på grundskole- och gymnasienivå. Du kan välja mellan kurser inom olika ämnesområden och kan även  kombinera studier på de olika nivåerna.

På lärcentra har vi löpande antagning till våra kurser vilket innebär att studier kan påbörjas när som helst under året. Du kan läsa på hel- eller deltid och väljer själv tid och plats för dina studier.

Kommunal vuxenutbildning är en skolform för dig som vill komplettera tidigare utbildning/betyg, fortbilda dig eller lära dig mer om något som du är intresserad av.

På lärcentra har du som studerande tillgång till studieplatser, datorer, kopiering, personlig service mm. Utbildning på kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri.