Högskoleprovet

Gör högskoleprovet!

En möjlighet att bättra på dina möjligheter att bli antagen till universitet/högskola.

Högskoleprovet ges två gånger per år, varje vår och höst och alltid på en lördag.

Kommande prov

 

Provdag

Anmäl dig senast

2016    
Vår 9 april 15 februari
Höst 29 oktober 15 september
2017    
Vår 1 april 15 februari
Höst 21 oktober 15 september
Läs mer om högskoleprovet på Studera.nu