Att läsa till Bergtekniker

Claes erfarenheter av att studera till bergtekniker

Claes Nyström är 21 år och läser första terminen på den 1-åriga Yrkeshögskoleutbildningen till Bergtekniker. Clas har en bakgrund från omvårdnadsprogrammet och har arbetat som gyminstruktör och grovarbetare. 

Vad fick dej att söka Yh Bergteknik? Varför just denna utbildning? Jag jobbade tidigare som grovarbetare och gjorde husgrunder i en gruva. Jag trivdes i miljön och ville fortsätta. 

Vad tycker du om sättet att studera; d v s teori varvat med praktik + distansupplägget? Det krävs att man har självdisiplin eftersom det är mycket hemmastudier. Mycket praktik tycker jag är bra eftersom att teori och praktik inte alltid är samma sak. Det är också ett bra sätt att visa upp sig och skapa nya kontakter.

Med tanke på denna utbildning och framtida arbetsutsikter – vad gör du om tre år? Jag jobbar inom borrning på något sätt.

Information om utbildningen hittar du här>>>