Vanliga frågor
Hur mycket sparar man genom att byta 2-glas fönster till bättre fönster?

Svar: Ett 2-glas fönster har i genomsnitt ett U-värde på 3,0 W/m2 K. U-värdet anger värmeförlusterna genom fönstret. Nya energieffektiva fönster har ett U-värde kring 1,0 W/m2 K vilket innebär att de släpper igenom 1/3 så mycket energi som äldre 2-glas fönster.

 

Det finns även andra metoder att minska värmeförlusterna genom fönster än att byta ut dem. Är fönstret i bra skick, fönsterbågen, finns det olika metoder att sätta på en extra ruta (finns olika energieffektiva rutor) och detta ger ett lika bra U-värde som att byta fönster.

 

För att räkna ut energibesparingen med fönsterbyta kan nedanstående formel användas.
Skillnaden i U-värde * Antalet graddagar * timmar på ett dygn * fönsterarea

Ex. Byte till energieffektiva fönter (U=1,0W/m2) på en villa i Gällivare med 10m2 fönsteryta och äldre 2-glas fönster (U=3,0W/m2).

Skillnad U-värde = 3-1= 2W/m2 = 0,002 kW/m2
Antalet graddagar = 6381 (Gällivare)
Timmar per dygn = 24
Fönsterarea = 10m2

Energibesparing: 0,002*6381*24*10 = 3060 kWh/år

 

Hur mycket sparar jag genom att isolera?

Svar: Värme stiger uppåt vilket innebär att vindsisolering har en stor betydelse för värmeförluster. Det har visat sig vara ekonomiskt försvarbart att isolera upp till en halv meter.

Kontakta energirådgivaren för beräkning av hur mycket ni sparar genom att tilläggsisolera.

 

Ex har ni i nuläget 20 cm sågspån på vinden och tilläggsisolerar med 30 cm mineralull sänker ni energiförlusterna till 1/3 av tidigare.

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56