Tester av produkter

Det finns olika tester som görs på produkter.

SP- Statens forsknings och provningsinstitut utför tester för certifiering avseende miljö, kvalitet, arbetsmiljö, samt produkter. På deras hemsia hittar ni lista med testade och godkända produkter.

 

 

 

Konsumentverket har marknadsöversikter på sin hemsida bland annat över olika uppvärmningssystem. Dessa översikter är hämtade ur "Värme i småhus-marknadsöversikt", publicerad i februari 2006.

 

Råd och rön är en kommersiellt oberoende tidning som erbjuder en mäng olika tester på olika produkter.

 

 

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56