Checklista att göra

Här är en checklista ni kan följa:

(källa www.exergi.net)

Tidsintervall Åtgärd
Då och då
 • Rensa bottensilen i diskmaskinen
 • Rensa luddfiltret i tvättmaskinen
 • Luddfiltret i torktumlaren skall rensas efter varje körning.
 • Vattenkran till disk- och tvättmaskin skall stängas när maskinen inte används
En gång per månad
 • Läs av el/olje/fjärrvärmemätaren samt vattenmätaren
 • Bearbeta avlästa värden så att de kommer till nytta
Två gånger per år
 • Tvätta fettfiltret i spiskåpan/spisfläkten
 • Kontrollera vattenläckage vid:
 • Pannan och varmvattenberedaren
 • Tappställen Glöm ej utekranen!
 • Toalettstolar
Före eldningssäsongen
 • Städa bakom elradiatorer
 • Lufta vattenradiatorer och fyll på vatten i systemet vid behov
 • Frostsäkra utekranen
 • Ta in inomhus allt hushållskemikaliskt som är frostkänsligt
Efter eldningssäsongen
 • Stäng av cirkulationspumpen, men motionera den 1 gång/månad ca 15 min under sommaren
 • Passa på att kompletteringsmåla ute, maj/juni är de bästa målningsmånaderna
En gång per år
 • Torka av slingorna bakom kyl och frys
 • Beställ service av oljepanna eller värmepump
 • Kontrollera värmeåtervinningsagregatet om du har sådant
 • Kontrollera vinden: läckage, fukt, isolering på plats?
 • Kontrollera grunden: fuktfläckar, ventilationsöppningar
 • Torka rent frånluftsdon
 • Rensa/torka tilluftsventiler
 • Rensa hängrännor
 • Avsyna ytavrinning
Vart tredje år
 • Kontrollera reglerutrustningar: radiatortermostater, pannreglering Kontrollera slangar till disk-, tvättmaskin och torktumlare
Vart åttonde år
 • Rensa överluftsspalter/ventiler i dörrar och väggar
 • Byt filter i vädringsluckor
 • Beställ rensning av ventilationskanaler
 • Byt slangar till tvätt och diskmaskin, kontollera fuktskadesäkringar
 • Kontrollera synliga elledningar
Efter 15 år
 • Nu är det dags att planera inköp av teknisk utrustning till huset.Planera inköp innan maskinen gått sönder så att man verkligen får det man vill ha och inte får det som finns på lager för tillfället

 

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56