Bidrag att söka
  • Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

  • Solceller

 

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för mer information 070-5717373 eller 070-5190556

 

Information och blanketter

Ansökan görs hos Länsstyrelesen. Läs mer på: www.boverket.se

 

Stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och det är också dit du ska vända dig med frågor. För mer information om hur ansökningen går till besök boverkets hemsida (se nedan).

Information och blanketter

www.boverket.se, Länsstyrelsen i Norrbotten 0920-960 00 eller hos energirådgivaren 0970-181 77.

 

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56