El (priser & avtal)

I vissa fall kan du som hyresgäst inte bestämma själv vilken elleverantör du vill ha. Men för de med möjligheten att välja finns i huvudsak tre olika elavtal för konsumenter, kan även finnas fler varianter på avtal.

Tillsvidarepris Fastprisavtal Rörligt pris
Tillsvidarepris har du om du inte omförhandlat elpriset med din elleverantör. Elpriset binds för en bestämd tidsperiod. Perioden brukar variera mellan 1 till 3 år. Rörligt pris innebär att priset är direkt knutet till nordiska elbörsen.
Detta pris är nästan alltid högre än priset för andra alternativ.   Priset varierar med årstiden och brukar vara högre under vintern då efterfrågan är stor.

Vad betalar vi för?

Vi betalar för den el som vi använder till elleverantören samt "nät" till nätbolaget. Nätbolaget äger elledningarna och de tar bl.a. betalt för underhåll och utbyggnad av ledningsnätet.

Räkningen

Det är lite olika mellan elleverantörer hur deras räkningar ser ut men i huvudsak är det uppdelade på detta sätt:

El Betalar vi till elleverantören
Fast avgift Vissa elleverantörer har en fast avgift per år
Förbrukning Det antal kWh som ni har förbrukat (beräknas förbruka)
Energiskatt Energiskatt där vissa delar i Sverige betalar mindre.
Elcertifikat En summa öre/kWh för att främja för förnyelsebar el.
Nät Betalar vi till nätägaren
Abonnemang Beror på vilken huvudsäkring ni har.
Överföring Den el som har överförts till er på ledningarna. Samma som förbrukning under "El"
Summa Summan av nät

Vilken elleverantör är billigast

Vem som erbjuder billigaste elpriset beror på vilket avtal ni vill ha. Det går att jämföra elleverantörer här eller kontakta energirådgivaren för en jämförelse. 

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56