Beräkningshjälp

Om ni vill göra beräkningar på olika värmesystem, energieffektiviseringsåtgärder kan ni använda er av olika beräkningsprogram som finns på Internet. Vill du ha tips på program som kan vara aktuella för dig så kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Beräkningsprogram på Internet:
Energimyndigheten - Energikalkylen

 

 

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56