Uppvärmningsformer

Välja rätt uppvärmningsform

När man ska välja uppvärmningssystem är det viktigt att man vid beräkningar räknar med hela livscykeln. Det vill säga att man ej enbart ser till investeringskostnaderna utan även driftskostnader, underhåll, sotning osv under hela livslängden. Sedan beror det även på vad man utgår ifrån om det är nyinstallation eller byte av befintligt system (se under byte av uppvärmning).

 

Läs mer här om olika uppvärmningsformer ex. värmepump, pellets, fjärrvärme.

 

Byta uppvärmning

Det finns många olika alternativ och hur framtids energipriser kommer att se ut är svårt att säga. Här nedan följer en del tips om vad du kan göra innan du byter system.

 • Kolla upp er energiförbrukning
 • Gör effektiviseringsåtgärder
 • Planera byte
 • Ekonomi
 • Ta reda på mer fakta
 • Ta in offerter

1) Kolla upp er energiförbrukning
Ta kontakt med er energirådgivare för att kolla upp om ert hus förbrukar för mycket energi.

2) Gör effektiviseringsåtgärder
Innan ett nytt system installeras är det bra att gå igenom huset och göra effektiviseringar för att minska energiförbrukningen. Några åtgärder är tex:
Vindsisolera- upp till 50 cm är ekonomisk försvarbart
Fönstren- äldre 2 glas fönster släpper igenom 3 W/m2 medan nya treglas fönster 1 W/m2
Genom att sänka inomhustemperaturen 1°C sänks energiförbrukningen med 5%.
Varmvatten står för ca 20% av totala energiförbrukningen så vattenbesparingsåtgärder ger en hel del.

3) Eget intresse
När system ska väljas måste följande frågor beaktas:

 • Komfort och bekvämlighet- vill du ha ett bekvämt system eller kan du tänka dig exempelvis hantering med ved.
 • Driftsäkerhet, tillgång på bränsle och service?
 • Vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag
 • Ska det finna möjlighet att kombinera olika energialternativ?
 • Miljö, vilken påverkan har systemet på miljön.

Husets möjligheter

 • Vilka utrymmen krävs, vad finns det plats för?
 • Åldern på det befintliga systemet, krävs det andra åtgärder?
 • Befintligt värmesystemet i huset, direktel, luft, eller vattenburet ?
 • Finns det en godkänd skorsten, eller krävs det reparationer?

4) Ekonomi
Kalkyler för att jämföra olika uppvärmningsalternativ kan din energirådgivare hjälpa dig med. Beräkningar går att göra på flera olika sätt diskutera med energirådgivaren hur du vill ha det.

5) Ta reda på mer fakta
Ta reda på mer fakta och regler kring de olika energisystemen. Kontakta gärna energirådgivaren, återförsäljare, myndigheter m.fl.. Se under länkar på denna hemsida.

6) Ta in offerter
Begär in offerter från fler är en så att ni har något att jämföra. Vill ni ha hjälp med att granska offerterna så kontakta energirådgivaren.

Vad som bör ingå i en offert:

Ett anbud ska ange ett totalt pris inklusive moms för:

 • Rivning och borttransport av den gamla utrustningen
 • Leverans av ny utrustning
 • Installation
 • Eventuella efterlagnings- och återställningsarbeten
 • Vad som eventuellt inte ingår för att få en driftklar anläggning
 • Särskilda villkor
 • När arbetet ska utföras och vara klart
 • Vilka funktions- och produktgarantier som ingår
 • Betalningsvillkor