Energianvändning i huset

Fördelning av energin i hushållet

Det är olika hur varje person använder energin men det finns schablonvärden som används.

 

 

Effekt [kW] x Tid [h] = Energi [kWh]

Räkna ut din hushållsel!

På denna sida kan du hitta beräkningsprogram som kan vara till hjälp för att minska din energianvändning i villan Klicka här för att hitta beräkningsprogrammen!