Beräkningshjälp

Om ni vill göra beräkningar på olika värmesystem, energieffektiviseringsåtgärder kan ni använda er av olika beräkningsprogram som finns på Internet. Vill du ha tips på program som just du kan ha behov av så kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Beräkningsprogram på Internet

Energimyndigheten - Energikalkylen