Energideklarationer

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång och därmed även driftskostnaderna och utsläppen av växthusgaser. I den redovisas bland annat husets energianvändning.
Här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö, lägre driftkostnad och minskade utsläpp av växthusgaser.

Varför behövs energideklarationen?

En lag om energideklarationer har införts, med syftet att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser i fastighetssektorn. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning vilket är en stor belastning för miljön. Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Därför kan det löna sig att göra en energideklaration.

Vilka byggnader berörs?

• Specialbyggnader över 1000 kvm, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader, ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader (se länk till höger).

• Byggnader med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler, som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.

• Byggnader som säljs ska ha en godkänd energideklaration senast vid försäljningstillfället. Om kontraktet är upprättat före 1 jan 2009 behövs enligt Boverkets tolkning ingen energideklaration vid försäljningen.

• Nya byggnader ska energideklareras  (två år efter det att byggnaden har tagits i bruk, dock inte senare än två år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 januari 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad.  OBS!  Däremot kan man vara tvungen att energideklarera byggnaden för att den hyrs ut, säljs eller är en specialbyggnad.

Hur går den till?

Samla uppgifter som har med din byggnads energianvändning att göra. Ta sedan kontakt med en ackrediterad energiexpert, det vill säga ett företag som bland sina anställda har minst en certifierad energiexpert. Ackrediterade kontrollorgan får du tag i via SWEDAC, Swedac. Du kan ta kontakt med energi- och klimatrådgivningen för en lista på aktuella företag som du kan vända dig till. Energiexperten bör göra en besiktning på plats för att kunna ge förslag på energieffektiva åtgärder.

För mer information om energideklarationer kontakta energi- & klimatrådgivningen eller besök boverkets hemsida: Gå till Boverket

Råd & Tips

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56