Vårt uppdrag

Den kommunala energirådgivningen riktar sig till allmänheten, småföretag och organisationer. Rådgivningen berör flera områden, energi, teknik, klimat och konsumentvägledning men får ej omfatta besiktningar eller vända sig till kommunens egna förvaltningar eller bolag.

Verksamheten finansieras genom ett årligt bidrag från energimyndigheten för att kommunerna ska kunna bistå medborgarna med denna tjänst.

Den större delen kommunal energirådgivning började år 1997 i Sverige och inom våra fyra kommuner (Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner) har det funnits sen år 2000.

Målet med verksamheten är:

Övergripligt: Att informera och jobba för energiomställning från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor samt energieffektivisering.

Enligt energipropositionen Prop 2001/02 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning ska kommunala energirådgivare jobba med:

* Minska användningen av el för uppvärmning

* Utnyttja det befintliga elsystemet effektivare

* Öka tillförseln av el och värme från förnybara energikällor

 

Lokal nivå: Energi- och klimatrådgivarna hjälper både privatpersoner och företag att förstå skillnaderna mellan olika vardagsval som rör uppvärmning, belysning, transporter, drivmedel och byggnader. Vi är ett oberoende bollplank som har koll på helheten. Eftersom vi finns i din kommun, har vi förståelse för de lokala förutsättningarna. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri tjänst som finns för dig.

Om oss

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56