Solenergi

Solenergi är vår renaste energikälla och gratis! Vi nås av ofantligt stora energimängder från solen men mycket lite tas tillvara på. Solenergin används genom solfångare och solceller. Solfångare ger värme medan solceller producerar el.

Solenergi kan inte ersätta ett helt uppvärmningssystem på våra breddgrader utan används som ett komplement främst för varmvatten och en del värme.

Solinstrålning

Solinstrålningen i Sverige kan läsas i kartan. Det är inte så stor skillnad mellan norra och södra Sverige.

Se karta över solinstrålning över Sverige!

 

Solfångaranläggning

En solfångaranläggning består av en solfångare som överför solvärmen via ett cirkulerande medium till varmvattenberedaren eller till en ackumulatortank. Det är vanligast att solfångaren kombineras med andra energislag via en ackumulatortank

Solfångaren kan vara utformad på olika sätt t ex. plana solfångare eller vakuumrör. Generellt fungerar solfångaren så att absorbatorn omvandlar solinstrålningen till värme och ett cirkulerande medium transporterar värmen till ett värmelager (ex ackumulatortank).

 

Generell dimensionering av solvärmesystem

Solfångararea Varmvattensystem Kombisystem
per person 1-2 m 2 2-3 m 2
per lägenhet i flerbostadshus 3-4 m 2 5-8 m 2
per småhus 5-8 m 2 10-12 m 2
Värmelager    
per m 2 solfångare 50-75 liter 75-100 liter
per lägenhet i flerbostadshus 200-300 liter 300-500 liter
per 100 m 2 bostadsarea 300-500 liter 600-800 liter

Miljö

Miljöpåverkan från solfångare är väldigt liten. De medför inga nämnvärda utsläpp vid driften och den miljöpåverkan som uppstår när solfångarna produceras är försumbar i förhållande till deras livslängd och den energi som de kan ersätta i ett värmesystem.

Precis som för solfångare uppstår inga nämnvärda utsläpp vid driften av solceller. Men till skillnad från solfångare kan miljöpåverkan i samband med produktionen av solcellerna vara betydande. Den vanligaste typen av solceller, kristallina solceller, är t.ex. energikrävande att tillverka. För en annan typ av solceller, tunnskiktssolceller, handlar det istället om miljöpåverkan från den gruvbrytning som är nödvändig för att framställa de sällsynta metaller (t.ex. indium och tellur) som används i solcellerna

 

Användningsområden

De som eldar t ex med ved eller olja för varmvatten sommartid har en mycket dålig verkningsgrad på pannan. Genom att installera solfångare och koppla den till ackumulatortank kan solvärmen utgöra basen till varmvattnet och även en del värme.

Utomhusbassänger används sommartid vilket innebär att solvärme är idealiskt för uppvärmning.

Ytterligare användningsområden är campingplatser och idrottsanläggningar som används huvudsakligen sommartid samt fritidshus.

 

Utrustning och pris

SP- Statens provnings och forskningsinstitut utför en opartisk produktcertifiering där kvalitet och prestanda kontroller utförs. För köpare, bidragsgivande myndigheter och tillverkare medför P-märket eller solar keymark en förvissning om att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion, hållbarhet m m.

Aktuell lista över P-märkta solfångare finns på http://www.sp.se/eller klicka på länken här P-märkta solfångare

 

Det finns olika paket med ackumulatortank eller varmvattenberedare osv. För aktuella priser kontakta en återförsäljare.

Länkar till olika solfångarförsäljare hittar ni på "Lantbruksnet" där ni kan få priser på deras paket.

 

Lokal kontakt

Kontakta din VVS försäljare eller energirådgivaren för tips.

 

Solceller

Solceller omvandlar solstrålarna till el. Den vanligaste solcellen består av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligtvis kiesel, med en kontakt på fram- och baksidan. När denna beslyses frigörs elektroner i halvledarmaterialet och det uppstår en elektriskt ström. Solcellen producerar ström så länge den belyses. En kiselsolcell har en verkningsgrad på ca 15 % och genererar en spänning på ca 0,5 volt. Därför seriekopplas solceller till moduler. En modul avsedd att ladda ett 12 V batteri består av ca 30-36 solceller.

Det forskas även på andra typer av solceller som använder sig av tekniken tunnfilm och nanokristallina soceller. De är dock inte helt utvecklade än och används inte i komersiellt bruk. 

Solcellspaneler används ofta på platser där det inte finns tillgång till el exempelvis fyrar och stugor. Att producera el i större skala med solceller är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart. Lär dig mer om solceller, Svensk solenergi

Miljö

Solenergin i sig är ej miljöfarlig men det som påverkar miljön är när solcellerna produceras.

 

Pris

Priserna beror på storleken på anläggningen. 

En bidragande faktor till det ökade intresset är prisutvecklingen för solcellssystemen. Priserna för både enskilda moduler och kompletta nyckelfärdiga system fortsatte att gå ner under 2013. Den största orsaken till att systempriserna i Sverige gått ner är att priserna för moduler har sjunkit på den internationella marknaden. En annan anledning är att konkurrensen på den svenska marknaden ökar i takt med att marknaden växer, vilket pressar ner priserna. (källa Energimyndigheten)

Bidrag

Kan du söka via Länstyrelsen för installation av solceller (Solel)

Adress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län

971 86 Luleå

Telefon: 0920-96 000

Vindkraft

Vill du veta mer om småskalig vindkraft, läs mer på Svensk vindkraftförening.

Lokal kontakt

Kontakta energirådgivaren för mer information

 

 

 

 

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56