Olja

Att värma med olja är enkelt och driftsäkert men har en negativ miljöpåverkan och en mycket osäker prisutveckling.

Det finns olika typer av eldstäder för oljeeldning. Exempelvis ren oljepanna eller kombipanna för t.ex. ved och olja. Äldre oljeanläggningarna förbrukar oftast mer energi är nödvändigt bland annat på grund av gammal teknik, felaktig skötsel av anläggningen och fel inställd brännare.

Oljebrännarna har dock utvecklats och moderna brännare har betydligt högre verkningsgrad och renare förbränning än äldre.

Miljö

Olja är ett fossilt bränsle vilket betyder ett nettotillskott på koldioxid till atmosfären. Koldioxiden bidrar till växthuseffekten. Förbränning av olja ger stora utsläpp av såväl försurande ämnen som kväveoxid och svaveldioxid, som växthusgasen koldioxid. Att använda olja som energislag för uppvärmning medför därför en stor regional och global miljöpåverkan.

 

Pris

Kontakta återförsäljare

Lokal kontakt

 

Kontakta din VVS försäljare eller energirådgivaren för mer information.

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56