Gas

Det finns flera olika sorters gas som kan användas inom olika områden:

•  Biogas- framställs från organiskt material exempelvis från hushållsavfall eller avloppsslam.
•  Naturgas- kallas den fossila gas som utvinns från gaskällor.
•  Vätgas- är en gasform av grundämnet väte. Det finns inte fritt i naturen vilket gör att det krävs stora energimängder för att frigöras.
•  Gasol- framställs bland annat från råolja.

 

Gas för uppvärmning

Förutsättningen för att kunna använda gas till uppvärmning är att det finns ett utbyggt gasnät. I delar av södra Sverige finns ett utbyggt gasnät. Användningsområden är främst inom industrin men även inom bostadsuppvärmning.

 

Miljö

Utsläppen från gaseldning är låga jämfört med de andra fossila bränslena. Är det gas som härstammar från fossilt bränsle ger det ett nettotillskott av koldioxid. En gaspanna tar mindre plats än en oljepanna och den har mycket högre verkningsgrad. Detta innebär att utsläppen av kväveoxider, koldioxid samt sot är mindre från gas än olja.

Biogas är ett bränsle som tillverkas genom rötning av biomassa och avfall. Eftersom biogas är ett biobränsle medför den nästan inga nettoutsläpp av koldioxid men ger däremot utsläpp av kväveoxider som kan bilda marknära ozon och som även bidrar till försurningen. I dagsläget är tillverkningen av biogas mycket liten.

 

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56