Fjärrvärme

Fjärrvärme är hetvatten som produceras vid centrala värmeanläggningar och sedan pumpas ut till fastigheterna via ett välisolerat rörsystem. De anslutna husen har en värmeväxlare som ersätter panna och varmvattenberedaren. Värmen från vattnet i rörsystemet växlas mot husets vattensystem. Det är olika hur fjärrvärmen produceras beroende på vilket bränsle som används vid värmeanläggningen.

Information

Hemsida till: Svensk fjärrvärme

Miljö

Utsläppen från de stora anläggningar som används vid fjärrvärmeproduktion är betydligt lättare att kontrollera och rena jämfört med utsläpp från mindre värmesystem i villor och flerbostadshus. Vilka utsläpp, och miljöproblem, som fjärrvärme i slutändan ger upphov till beror på vilket bränsle som används och hur effektiv anläggningen och dess reningsutrustning är. Fjärrvärme är ett av de bättre alternativen för uppvärmning sett ur ett miljöperspektiv.

Pris

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärme skiljer sig mellan olika orter men för en komplett installation med värmeväxlare är priset enligt nedanstående tabell (februari 2011).

Priser för villor i februari 2011

Ort Rörlig kostnad/kWh (inkl.moms) Årlig fast kostnad (inkl.moms) Installations-kostnad (inkl.moms) Bindnings-tid Bränsle
Kiruna 81,4 öre/kWh  -- 49 000 kr 5 år Avfall, torv och flis
Gällivare 64,38öre/kWh 400 kr/kW 36 000 kr 1 år Torv och flis
Jokkmokk 61, öre/kWh 4500kr/år * 45 000 kr 1 år Flis
Pajala 67,5 öre/kWh 2475 kr/år 38 000 kr Ingen Flis, torv och bark

* Förbrukning 16000 kWh till 25000 kWh

Medelpris för en villa

Energianvändning till värme och varmvatten: ca 25 000 kWh

Effektbehov: 10 kW

(Priserna uppdaterade februari 2011)

Ort Total kostnad
Kiruna 81,4 öre/kWh
Gällivare 81,0 öre/kWh
Jokkmokk 82,1 öre/kWh
Pajala 77,4 öre/kWh

För- och nackdelar

Fördelar Nackdelar
Kräver lite utrymme Ingen möjlighet att välja leverantör
Kräver ingen arbetsinsats  
Minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen  
Lägre kostnader i förhållande till el och olja i äldre pannor  
Skapar arbetstillfällen lokalt  

Närvärme

Närvärme är ett minde fjärrvärmesystem där några fastigheter är anslutna. Denna typ av system kan vara mer decentraliserat beläget.

Lokal kontakt

Kiruna värmeverk www.tekniskaverkenikiruna.se 0980-707 23  
Gällivare värmeverk 0970-755 80 (vxl)  
Pajala värmeverk 0978-122 44  
Jokkmokks värmeverk 0971-172 69 (vxl)  
Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56