El

Eluppvärmning av hus kan ske antingen via direkt el eller vattenburen el.

Direkt el

Man skiljer på olika typer av element: öppna, slutna samt oljefyllda element. Har man direktel bör man se till att termostaterna fungerar.

 

Öppna radiatorer
De öppna elradiatorerna (elementen) har fler ytor som ger värme. Luften omkring radiatorn värms upp och stiger, vilket ger en viss cirkulation av luften i rummet. Det finns även modeller med inbyggd fläkt som ökar spridningen av värmen.


Slutna radiatorer
Slutna radiatorer kan vara fyllda med luft eller olja och de ger värme genom att luften passerar förbi ytan på radiatorn. Slutna radiatorer måste vara större än öppna för att ge lika mycket värme. Dessutom blir de ofta varmare på ytan.


Oljefyllda radiatorer
De oljefyllda radiatorerna behåller värmen längre eftersom oljan svalnar långsammare än plåten i övriga radiatorer. De kom för cirka 15 år sedan och användes främst för att lagra billig nattel som sedan kunde värma huset under dagen när elen var dyrare, så kallad tidstariff. Denna taxa för el blir allt ovanligare och då finns det inte längre någon vinst med att kunna lagra elvärmen. Ett annat skäl till att de blev populära var att de inte blev lika heta på ytan. Idag är det dock bättre att satsa på en ny central reglerutrustning. Resultatet blir bättre reglering av värmen och mindre heta radiatorer.

Vattenburen el

Vattenburet system med eluppvärmning t ex elpanna, elkassett eller elpatroner i ackumulatortank. Vid stigande elpriser är det lättare att byta uppvärmningskälla eftersom vattenburet system redan finns. Däremot vid val av energikälla kan ytterligare en kostnad tillkomma i och med skorsten.

 

Reglersystem

Det finns olika reglersystem för både vattenburna system samt direktverkande el. Reglersystemens uppgift är främst att hålla en önskad inomhustemperatur och att den ska hållas jämn. Med ett bra styr- och reglersystem kan man tjäna ca 10% av uppvärmningskostnaden.

Mer finns att läsa på boverket samt energimyndigheten

 

Miljö

Den miljöpåverkan som elanvändning innebär beror på hur elen är producerad. Är elen producerad i svenska kraftverk (nästan enbart vattenkraft- och kärnkraftverk) är utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser mycket små men den lokala miljöpåverkan från brytningen av kärnbränslet uran kan däremot vara betydande. Antar man istället att elen är så kallad marginalel, d.v.s. den el som måste produceras eller importeras för att täcka all efterfrågan, så är den ofta producerad i kolkondenskraftverk och har en stor miljöpåverkan både lokalt, regional och globalt. Väljer man att köpa Bra Miljöval-märkt el, som är producerad med befintlig vattenkraft och från förnybara energikällor, kan man minimera sin elanvändnings miljöpåverkan.

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56