Lokaleldstäder

Lokala eldstäder kan fungera som ett värmetillskott. Det finns en mängd olika fabrikat och utformningar. Vilken som är bäst beror helt på hur och var eldstaden ska användas. Ska det vara en huvudsaklig uppvärmningskälla, ska det bli varmt fort och under kortare perioder osv.
Vid köp av en lokaleldstad bör följande beaktas:

  • Typgodkänd- uppfyller miljö- och säkerhetskraven i miljölagstiftningen
  • Montering- typgodkända produkter har anvisningar för hur de skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav
  • Besiktning- en nyinstallerad eldstad skall besiktigas av skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk första gången.

 

Rådgör med sotaren för placering samt skorstensmöjligheter.

 

 

Typer av lokaleldstäder


Det finns i olika typer av lokala eldstäder men i huvudsak kan man dela in dem i : tunga eldstäder (ex kakelugnar, täljstensugnar) samt lätta eldstäder (kaminer).

Tunga eldstäder: Är tillverkade för att ackumulera värme. De ger en jämn värme och ska eldas morgon och kväll. Passar i permanentbostäder där brukaren vill elda mycket, de kan då spara mycket elvärme!

Lätta eldstäder: Blir snabbt varma och har hög effekt. De finns i många olika utföranden där vissa modeller kan lagra en del värme. Passar som trivseleldstad eller i fritidshus där man snabbt vill få upp värmen.

Pelletskaminer: Dessa är byggda för att vara den huvudsakliga uppvärmningskällan. De tar pelletsen från ett förråd som räcker olika länge beroende på värmebehovet och förrådets storlek (ofta mellan 2-7 dagar). Eftersom den arbetar mot en rumstermostat avger den en jämn värme. I kombination med en omformare samt ett bilbatteri fungerar denna även vid strömavbrott.

Miljö

För god förbränning krävs bra lufttillförsel samt att bränslet begränsas till biobränsle, det är inte någon sopförbrännings panna.

Pris

Priserna är vitt skilda beroende på utformning och material. Ta kontakt med återförsäljare.

Eftersom det finns många olika lokaleldstäder med olika egenskaper är det omöjligt att generalisera för och nackdelar för hela gruppen. För mer information kontakta energirådgivaren.

Lokal kontakt

Kontakta energirådgivaren för återförsäljare.

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56