Flis

 

Flis är upphackat trädbränsle. Fukthalten beror på trädbränslets fukthalt. I flis bildas lätt mögel på grund av hög fukthalt vilket kan leda till fliseldarsjukan. Lagring av flis bör ske avskilt från bostadshuset samt förvara ej mer än för ca 1 månad i taget. 

 

 

Utrustning

Eldas i en förugn, stoker eller stokermatad förugn.

Miljö

Eftersom flis är ett biobränsle orsakar fliseldning, precis som ved- och pelletseldning, inga nettoutsläpp av koldioxid. Vid fliseldning ställs det dock, precis som vid vedeldning, stora krav på att eldningen utförs på rätt sätt och att utrustningen är bra för att inte stora utsläpp av hälsoskadliga ämnen skall uppstå.

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56