Biobränslen

Eldning med biobränslen orsakar inga nettoutsläpp av koldioxid eftersom den koldioxid som frigörs vid förbränningen förr eller senare tas upp av nya träd och växter. Därigenom får vi ett kretslopp där koldioxiden släpps ut och tas upp gång på gång vilket gör att användningen av biobränslen nästan inte alls bidrar till växthuseffekten. För att man skall få ett komplett kretslopp som är långsiktigt hållbart måste askan, där näringsämnena från bränslet i huvudsak hamnar, återföras till skogen. Annars kan marken utarmas på näringsämnen. Vedeldning kan orsaka stora utsläpp av hälsoskadliga ämnen om inte eldningen utförs på rätt sätt och ackumulatortank används.

Välj form av biobränsle du vill veta mer om. 

Lokaleldstäder

Flis

Pellets

Ved

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56