Uppvärmningsformer

Uppvärmningsformer

Det finns många olika uppvärmningssystem att välja mellan. Vilket system som är bäst är svårt att svara på, det beror på vilket system man har i dagsläget och vilka energikällor man har tillgång till och sist men inte minst intresset! Några faktorer som man bör fundera över är:

 

•  Investeringskostnad

•  Energi- och övriga årskostnader

•  Driftsäkerhet

•  Drift- och skötselbehov

•  Flexibilitet (möjlighet att använda olika energislag)

•  Utrymmesbehov

•  Miljöpåverkan

•  Ljudavgivning

•  Tillgång till energislag (i dagsläget och i framtiden)

•  Prisutvecklingen

 

En mycket viktig del som många glömmer är hur huset reagerar på det nya värmesystemet? Är det anpassat för värmesystemet? Ett hus som tidigare haft ex vedeldning, oljeeldning med varm skorsten kan få problem med inomhusklimatet vid byte till t ex värmepump, fjärrvärme. En varm skorsten bidrar till värmespridningen i huset och ökar ventilationen i huset. Pannrummet som tidigare hölls varmt av pannan blir kallare. Detta är några faktorer som man bör ha med i åtanke vid byte av värmesystem.

Hur olika uppvärmningssystemen fungerar, miljöpåverkan samt för- och nackdelar osv. kan ni läsa om här.

 

Checklista att komma ihåg

Tänka till före

•  Skaffa information och kunskap om energieffektivisering

•  Gör en lista om vad som måste göras för att minska energikostnaderna

•  Ska ett nytt värmesystem installeras ta noga reda på praktiska, ekonomiska och miljömässiga skillnader mellan de olika alternativen.

•  Se över hur de olika värmesystemen påverkar huset (värmehållningen, ventilationen osv.)

•  Kontakta energirådgivaren eller annan sakkunnig för jämförelser och objektiv rådgivning

 

Begär in offerter

•  Begär in skriftliga anbud från minst två installatörer

•  Bedöm vilket anbud som är bäst, tänk på att lägst pris inte alltid är bäst i längden. Det kan vara skillnad mellan ingående komponenter, garantivillkor och framtida service.

•  Se till att finansieringen av installationen är klar

•  Bekräfta beställningen skriftligt eller be om skriftlig bekräftelse

 

För en lista av vad som bör ingå i en offert kan ni läsa här på konsumentverkets checklista för anbud.

När installationen är klar

•  Gå igenom installationen med installatören, kontrollera att allt är injusterat och fungerar enlig överenskommelse

•  Se till att få nödvändiga funktions- och skötselinstruktioner

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56