Energikvalitet

Vad är egentligen energi och energikvalitet?

Ordet "energi" kommer från grekiska en ,"i", och ergon, "kraft", och handlar alltså om en "inneboende kraft". Allt i naturen innehåller energi, och varje händelse för med sig energiomvandling och energiöverföring.

Energilagen säger att: energi kan varken skapas eller förstöras utan bara omvandlas. Totala mängden energi är alltid konstant.

Energi finns överallt men i olika former exempelvis rörelseenergi, kemisk energi, lägesenergi osv. Det sker ständigt energiomvandlingar och ett exempel är när vi människor gör något. Då använder vi oss av den kemiska energin som fanns i maten för att uträtta arbete ex. promenera - rörelseenergi.

Det som däremot kan användas är exergin. Exergi är ett mått på energikvaliteten.

Exergilagen: Exergi är den drivkraft som får allt att ske.

 

Elektricitet, rörelse, ljus och värme är olika former av energi. Av dem har värme lägst exergivärde dvs. lägst kvalitet och elektricitet och rörelse har högst. En amerikansk fysiker ( Amory Lovins ) har sagt "Att använda el till att värma hus är som att skära smör med motorsåg". Vad han menar är att vi tar högkvalitativ elenergi (med exergivärdet 100 %) och gör om den till lågkvalitativ värmeenergi (med exergivärdet ca 3 %). Vi slösar alltså bort mer än 95 % av exergin.

Exergi kan liksom energi aldrig nyskapas men till skillnad från energi kan den förbrukas. Därför ska vi tänka mer på att spara exergin.

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56