Uppstart Lulesamiska B

Jokkmokk 13 september

Den 13-14 september har antagna studenter på kursen Lulesamiska B vid Umeå universitet uppstart i Jokkmokk. Under läsåret kommer sedan träffar att ske på Lapplands lärcentra i Jokkmokk (Kunskapens Hus) vid ett tillfälle per månad.