Tre nya projekt till Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbund har beviljats tre nya projekt med syfte att stärka utrikesföddas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, stötta elever med annat modersmål än svenska och öka tillgängligheten för vuxenstuderande.

De tre projekten Kompetens och samverkan, Effektiv utbildning med digitalt modersmålstöd och Ökad tillgänglighet för vuxenstuderande förväntas på olika sätt att bidra till kompetensförstärkning i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.  

 Kompetens och samverkan - förstärkt koppling mellan SFI (svenska för invandrare) och arbetslivet är ett treårigt socialfondsprojekt med start januari 2016. Projektets mål är att stärka utrikesföddas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden genom att koppla SFI undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser.  Förändringen som projektet vill åstadkomma är ett stärkt mentorskap ute på praktiken och även en breddning av möjliga arbetsgivare. Projektet kommer att bedrivas i nära samverkan med arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och offentlig sektor.

Effektiv utbildning med digitalt modermålsstöd, är en Vinnova-finansierad  förstudie som kommer att pågå under 6 månader med start januari 2016. Projektets mål är att undersöka förutsättningar för att utveckla ett digital modermålsstöd som ett komplement till vård- och omsorgsutbildning för elever med annat modersmål än svenska.

Ökad tillgänglighet för vuxenstuderande är ett 1-årigt projekt finansierat av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM. Projektets mål är att öka tillgängligheten i vår studiemiljö och de kurser som vi erbjuder på grundläggande och gymnasial nivå så att alla elever får förutsättningar att klara av och slutföra sina studier. Förväntad effekt på lång sikt är en ökad kunskap om hur elever med olika funktionsnedsättningar kan få rätt stöd och anpassning för att klara av sina studier.

Kontaktperson: Monica Lundkvist, Lapplands Lärcentra: 0971-172 45, 070-203 98 38 monica.lundkvist@jokkmokk.se