Stipendium för lärarutbildning- och säkert jobb inom skolan