Skolstart på Laestadiusskolan

Här informerar vi om skolstarten för gymnasieelever på Laestadiusskolan i Pajala

Läsåret 2013/2014 börjar måndagen 26 augusti 2013.

Lapplands Gymnasium, Laestadiusskolan kl. 9.00

Årskurs 1, samtliga program samlas i Café Kåsan kl. 9.00

Övriga årskurser samlas kl. 9.00 i lokaler enligt anslag som finns uppsatta på skolan.

Gymnasiesärskolan, samling i Sal 153 kl. 9.00