Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till högskoleutbildning.

Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.  

Läs mer och gör antagning via www.antagning.se