Matematik - elevstipendium till resa

Två elever från Laestadiusskolan var med på Sonja Kovalevsky-dagarna i Lund

Tova och Toivo från Laestadiusskolan i Pajala fick stipendiet till matematik-dagarna i Lund

De var med på föreläsningar, problemlösning, sjukamp i matematik och mycket annat tillsammans med andra gymnasieelever i två dagar.

Läs mer i deras korta rapport här: Sonja Kovalevskydagarna 2014.pdf

Om Sonja Kovalevsky:

Sonja Kovalevsky-dagarna är uppkallade efter Sonja Kovalevsky, välkänd och framstående matematiker, som bland annat verkade som professor vid Stockholms högskola fram till sin död 1891. Hennes liv blev dramatiskt genom de politiska och samhälleliga villkoren för en radikal och intellektuell kvinna i dåtidens Ryssland. Stockholms högskola gav henne möjlighet att verka som matematiker, något som hon förvägrades av andra universitet i Europa eftersom hon var kvinna. Hon var också en uppskattad författare.