Gymnasieelever i Schweiz på CERN-laboratoriet

Nu har gymnasieeleverna från Laestadiusskolan i Pajala som gör gymnasiearbete i partikelfysik gjort sin resa till CERN

Cern-resa utmynnar i gymnasiearbeten
Pajalaelever var nyligen på ett intensivt studiebesök på forskningsanläggningen Cern i Schweiz. Eleverna arbetar med att lära sig mer om partikelfysik och har fått tillgång till riktiga mätdata från anläggningen för själva bestämma två partiklars massa. På samma sätt som forskarna på anläggningen har gjort!  Källa: tornedal.se Tornedalens webbtidning

Läs mer här:
http://www.tornedal.se/default.aspx