Hjalmar Lundbohmsskolan lyfter upp frågan om  jämställdhet

Hjalmar Lundbohmsskolans arbete mot sexuella övergrepp och ungas utsatthet uppmärksammas i media.

Hjalmar Lundbohmsskolan har under året satt fokus på jämställdhetsfrågor och på olika sätt lyft problemen med sexuella övergrepp och ungas utsatthet. Arbetet uppmärksammades i både tidningen Kiruna Information och i Kiruna Annonsblad.

Denna artikel publicerades i senaste numret av Kiruna Information. Vill du läsa hela publikationen så hittar du den här: Kiruna Information nr 3 2018

Artikel Nina Rung

 

 

Även Kiruna Annonsblad uppmärksammade under våren skolans arbete kring dessa frågor:

Kiruna Annonsblad vecka 20  2018